08 سپتامبر 2019

گفتگو با حجت امانی

نوآوری از نیازهای زیباشناسانه جوامع فرهنگی امروز دنیاست و در مساله مبلمان شهری که عموم و توده مردم با آن سر و کار دارند مفهومی عمیق است چرا که پس از مسایل فنی و مهندسی، درگیر مسایل فرهنگی و اجتماعی و قومیت‌ها می‌شود. هویت مکانی و تک تک افرادی که در شهر زندگی می‌کنند باید با مبلمان شهری ضمن تعامل با باورها و نیازهای فرهنگی و دیداری آنها نیز ارتباط داشته باشند....
08 سپتامبر 2019

گفتگو با عباس افتخاری

اگر کیفیت بخشیدن به فضاهای شهری یک فرهنگ شود (مانند خیلی از کشورهای اروپایی)، که مردمش می دانند این کیفیت داشتن فضاهای شهری است که علاوه […]
27 آگوست 2019

گفتگو با سید رضا لاهیجی

کیفیت بخشی به فضای شهری همواره جزو اهدف بنیادین مدیریت شهری در پهنه ملی و بین المللی محسوب میشود. اصولا شوراهای محله‌ها و شهرداریها به همین منظور فعالیت میکنند که تمامی برایند‌کاری آنها بمنظور برطرف نمودن مشکلات، برآورده نمودن نیاز شهروندان و بهبود کیفی فضاهای شهری صورت گیرد.کیفیت، اصل مهمی در مدیریت معاصر است که فرایند بهبود و انسانی شدن را همراه با خردورزی و تعالی درنظر می‌گیرد. برپایی چنین جشنواره‌ای نشان دهنده شعور و درک والای مدیران شهری برای بهبود وضعیت پروژه‌های مشابه این رویداد است، زیرا از طرفی اهمیت موضوع ارتقای فضای شهری و از طرف دیگر توجه به رویکرد انسان مدارانه در پروژه‌های شهری را نشان میدهد. نوساخته‌ها باعث تعالی فضای شهری خواهد شد زیرا با جمع متخصصین خود خواهد توانست چیزی را بوجود آورد که باعث رضایت شهروندان و محله های اطراف این محیط باشد.