۲۰ مهر ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری مرحله اول

در مسیر پر فراز و نشیب داوری ٣١۵ اثر واجد شرایطِ حضور در جشنواره‌ی نوساخته‌ها، پس از طی دو مرحله گزینش توسط داوران محترم جشنواره، ۴۰ اثر از ۳۰ هنرمند ایرانی جهت مرحله‌ی ارسال ماکت انتخاب گردید. با توجه به وجود نکات فنی و الزامات اجرایی، نظرات داوران محترم طی تاریخ ۲۱ و ۲۲ مهرماه توسط دبیرخانه به اطلاع هنرمندان گرامی، جهت ارسال ماکت ابلاغ خواهد شد.
۲۰ مهر ۱۳۹۸

اسامی راه یافتگان به مرحله‌‌ی ارسال ماکت

اسامی راه یافتگان به مرحله‌‌ی ارسال ماکت